Qdent

Kvalitetssäkring. Vi inleder nu arbete med ett ledningssystem för tandvården som heter Qdent. Qdent hjälper oss att behålla och utveckla...