Rekrytering

Under våren ska vi rekrytera ytterligare tandhygienist. Att jobba med tandvård innebär en aktiv samverkan mellan patient, tandhygienist och tandläkare. Vårt fokus som vårdgivare ska ju vara att ge patienten så goda förutsättningar som möjligt att ha en god munhälsa och där är tandhygienisten en otroligt viktig del i arbetet så vi ser fram emot att få träffa de sökande.