Information angående Coronavirus

För oss på Wikanders Tandvård så är våra patienters och medarbetares hälsa, välmående och säkerhet vår högsta prioritet. Vi följer nationella riktlinjer kring smittskydd och uppdaterar oss kontinuerligt med information från Folkhälsomyndigheten gällande coronaviruset. Inom tandvården har vi länge haft strikta och omfattande nationella hygienregler för att all tandvårdspersonal ska kunna behandla även sjuka patienter utan risk för sin egen hälsa. Att hantera smittorisker är med andra ord en del av vår vardag.

Besök oss inte om du är sjuk

Känner du dig sjuk ska du inte besöka vår klinik. Om du har tid hos oss på Wikanders Tandvård kan du boka om din tid genom att ringa kliniken eller genom att skicka ett mail.

Besök oss utan sällskap

Vi är tacksamma om du i största möjliga mån undviker att ta med dig sällskap vid ditt besök om det inte är nödvändigt. När det gäller barn vill vi gärna att endast en följeslagare följer med barnet. Tack för att du hjälper oss att minska risken för smittspridning.

Handsprit finns att tillgå i väntrummet, sprita dina händer när du kommer in på mottagningen.

Tydliga riktlinjer för att minimera smittspridning 

• Patienter som inte är friska uppmanas att komma till kliniken vid senare tillfälle.

• Vi utför regelbunden desinfektion av ytor såsom dörrhandtag, receptionsdiskar, kortterminaler och vattenkranar.

• Vi tar inte i hand eller kramar till hälsning med varandra eller patienter under denna period

• Vi har tillfälligt tagit bort tidningar och reklammaterial i väntrummet

• Sittplatser i väntrummet flyttas isär där så är möjligt

Så här arbetar vi med smittskydd på vår klinik

Vi tillämpar de senaste nationella riktlinjerna för vårdhygien inom svensk tandvård för att inte sprida smitta under behandling och följer basala hygienrutiner, de innefattar bland annat att vi vid behandling använder, handskar, skyddsförkläde för engångsbruk, munskydd och visir/skyddsglasögon samt att vi följer kvalitetssäkrade riktlinjer gällande handhygien. Alla instrument som används vid en behandling avlägsnas från behandlingsrummet och rengörs i validerade diskdesinfektorer och/eller i utrustning som steriliserar instrumenten. Dagliga funktionskontroller utförs för att säkerställa funktionalitet i rengöringsprocesserna. Alla ytor i behandlingsrummet samt behandlingstolen desinfekteras med alkoholbaserat ytdesinfektionsmedel med tensid.

Vi på Wikanders Tandvård

Wikanders Tandvård består av tre tandläkare, två tandhygienister samt tre tandsköterskor.

Vi på Wikanders Tandvård bedriver en modern och kvalitativt god tandvård med de senaste tekniska lösningarna i branschen och också med en personlig prägel som förmedlar den trygghet som vi känner i vårt yrkesutövande.

Behandlingar

Vi erbjuder all form av tandvård som du är van att kunna ställa som krav på din allmäntandläkarklinik.

Vi utför protetiska ersättningar av tänder i form av broar och kronor. Vi har också en bred kunskap inom implantat, både vad gäller kirurgi och den protetiska delen.

Kliniken är digitaliserad med avseende på röntgen och avtryck. Vi har även en panoramaröntgen om det skulle krävas en fördjupad röntgenologisk undersökning.