Renovering på gång!

Strax efter årsskiftet fortsätter vi vårt kvalitetsarbetet genom att ombyggnaden av vår steril påbörjas. Vi kommer att bygga in utrustningen för att miljön i väntrum ska bli lugnare. Vår steril uppfyller redan idag alla gällande krav men med ombyggnaden kommer den att få en helt genomtänkt arbetsgång med utrustning och miljö som alltid kan garantera att du som patient ska kunna vara trygg med att vi har hygien i världsklass!

Qdent

Kvalitetssäkring

Vi arbetar med ett ledningssystem för tandvården som heter Qdent. Qdent hjälper oss att behålla och utveckla  hög standard inom områdena kvalitet, patientsäkerhet, miljö och trivsel.

Öppettider

Måndag – Torsdag 07.30-17.00
Fredag 07.30-16.00

Telefontider

Måndag – Torsdag 07.30-16.30
Fredag 07.30-12.00

Vi på Wikanders Tandvård

Wikanders Tandvård består av tre tandläkare, två tandhygienister samt fyra tandsköterskor.

Vi på Wikanders Tandvård bedriver en modern och kvalitativt god tandvård med de senaste tekniska lösningarna i branschen och också med en personlig prägel som förmedlar den trygghet som vi känner i vårt yrkesutövande.

Behandlingar

Vi erbjuder all form av tandvård som du är van att kunna ställa som krav på din allmäntandläkarklinik.

Vi utför protetiska ersättningar av tänder i form av broar och kronor. Vi har också en bred kunskap inom implantat, både vad gäller kirurgi och den protetiska delen.

Kliniken är digitaliserad med avseende på röntgen och avtryck. Vi har även en panoramaröntgen om det skulle krävas en fördjupad röntgenologisk undersökning.