Information till våra patienter och de som är intresserade av att börja som patient hos oss.

Sedan restriktioner infördes har vi följt Folkhälsomyndighetens rekommendationer vad gäller prioritering av behandlingar samt vilka grupper som man ansåg att större aktsamhet skulle råda. 

Detta har inneburit att det har uppstått en förskjutning av kallelser till undersökningstillfället samt hygienistbehandling. Vi jobbar nu för högtryck att löpande kalla patienter och försöker prioritera utifrån det behandlingsbehov som kan förväntas hos patienten. Om du tycker att det dröjt och är angelägen att få komma så är du varmt välkommen att höra av dig så ska vi ordna så att du får en tid snarast.

Information angående Coronavirus

För oss på Wikanders Tandvård så är våra patienters och medarbetares hälsa, välmående och säkerhet vår högsta prioritet. Vi följer nationella riktlinjer kring smittskydd och uppdaterar oss kontinuerligt med information från Folkhälsomyndigheten gällande coronaviruset. Inom tandvården har vi länge haft strikta och omfattande nationella hygienregler för att all tandvårdspersonal ska kunna behandla även sjuka patienter utan risk för sin egen hälsa. Att hantera smittorisker är med andra ord en del av vår vardag.

Besök oss inte om du är sjuk

Känner du dig sjuk ska du inte besöka vår klinik. Om du har tid hos oss på Wikanders Tandvård kan du boka om din tid genom att ringa kliniken eller genom att skicka ett mail.

Besök oss utan sällskap

Vi är tacksamma om du i största möjliga mån undviker att ta med dig sällskap vid ditt besök om det inte är nödvändigt. När det gäller barn vill vi gärna att endast en följeslagare följer med barnet. Tack för att du hjälper oss att minska risken för smittspridning.

Handsprit finns att tillgå i väntrummet, sprita dina händer när du kommer in på mottagningen.

Tydliga riktlinjer för att minimera smittspridning 

• Patienter som inte är friska uppmanas att komma till kliniken vid senare tillfälle.

• Vi utför regelbunden desinfektion av ytor såsom dörrhandtag, receptionsdiskar, kortterminaler och vattenkranar.

• Vi tar inte i hand eller kramar till hälsning med varandra eller patienter under denna period

• Vi har tillfälligt tagit bort tidningar och reklammaterial i väntrummet

• Sittplatser i väntrummet flyttas isär där så är möjligt

Så här arbetar vi med smittskydd på vår klinik

Vi tillämpar de senaste nationella riktlinjerna för vårdhygien inom svensk tandvård för att inte sprida smitta under behandling och följer basala hygienrutiner, de innefattar bland annat att vi vid behandling använder, handskar, skyddsförkläde för engångsbruk, munskydd och visir/skyddsglasögon samt att vi följer kvalitetssäkrade riktlinjer gällande handhygien. Alla instrument som används vid en behandling avlägsnas från behandlingsrummet och rengörs i validerade diskdesinfektorer och/eller i utrustning som steriliserar instrumenten. Dagliga funktionskontroller utförs för att säkerställa funktionalitet i rengöringsprocesserna. Alla ytor i behandlingsrummet samt behandlingstolen desinfekteras med alkoholbaserat ytdesinfektionsmedel med tensid.

Vi på Wikanders Tandvård

Wikanders Tandvård består av tre tandläkare, två tandhygienister samt fyra tandsköterskor.

Vi på Wikanders Tandvård bedriver en modern och kvalitativt god tandvård med de senaste tekniska lösningarna i branschen och också med en personlig prägel som förmedlar den trygghet som vi känner i vårt yrkesutövande.