Renovering fortsätter

Vi är igång med planeringen av ombyggnad av steril- och receptionsdelen som ett led i vårt kvalitetssäkringsarbete som vi arbetar med fortlöpande. En ren miljö är viktig både för patienten och oss och vi vill att ni ska känna att vi lägger vikt vid att det bedrivs på ett seriöst och omsorgsfullt sätt. Vi jobbar hela tiden med att utvärdera våra rutiner för att se om vi kan göra förbättringar. Målet är också att skapa en god arbetsmiljö för personalen som kan bidra till den trivsel som vi hoppas att ni ska märka när ni kommer till oss.