Qdent

Kvalitetssäkring.

Vi inleder nu arbete med ett ledningssystem för tandvården som heter Qdent. Qdent hjälper oss att behålla och utveckla hög standard inom områdena kvalitet, ledningssystem, patientsäkerhet, miljö och trivsel.